جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

XCONAA517P

مبدل سیگنال 14 رنج برای ورودی و 3 رنج برای خروجی

 • ایزولاسیون و تبدیل سیگنال آنالوگ به سیگنال استاندارد رایج، قابلیت تنظیم سیگنال با DIP سوئیچ، عرض باریک 17.5mm
 • کدفنی: XCONAA517P
 • تایپ: CON-AA-517P
 • سیگنال ورودی: آنالوگ
 • 14 رنج سیگنال ورودی قابل تنظیم
 • سیگنال خروجی: آنالوگ
 • رنج سیگنال خروجی: 4i…20 mA/ 0…20 mA/ 0…10 V
 • رنج ولتاژ تغذیه: i24-240 Vac/dc
 • ایزولاسیون: عایق سه طرفه (ورودی / خروجی / تغذیه)
 • عایق: 2.5ikVac / 60 s
 • دمای عملیاتی: i-25…+60 °C
 • دارای گواهینامه معتبر: CE
 • ساخت کشور: آلمان
مبدل سیگنال 14 رنج ورودی قابل تنظیم، ایزولاسیون و تبدیل سیگنال آنالوگ به 3 سیگنال استاندارد رایج خروجی، قابلیت تنظیم سیگنال با DIP سوئیچ، عرض باریک 17.5mm
 • Datasheet: XCONAA517P