جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

X756526

مبدل سیگنال جریان 0-20 و 4-20 میلی آمپر

 • ایزولاسیون و تبدیل سیگنال آنالوگ به سیگنال های استاندارد رایج، قابلیت تنظیم سیگنال با DIP سوئیچ، عرض باریک 6.2mm
 • کدفنی: X756526
 • تایپ: WAA7-0526
 • سیگنال ورودی: آنالوگ
 • رنج سیگنال ورودی:ا0i…20mA / 4…20 mA
 • سیگنال خروجی: آنالوگ
 • رنج سیگنال خروجی:(Max 21 mA)ا0i…20mA / 4…20 mA
 • ایزولاسیون: عایق دو طرفه (ورودی / خروجی)
 • عایق: 1.5ikVac / 60 s
 • دمای عملیاتی: i-25…+60 °C
 • دارای گواهینامه معتبر: CE
 • ساخت کشور: آلمان
مبدل سیگنال جریان 0-20 و 4-20 میلی آمپر، ایزولاسیون و تبدیل سیگنال آنالوگ به سیگنال های استاندارد رایج (0i…20mA / 4…20mA)، قابلیت تنظیم سیگنال با DIP سوئیچ، عرض باریک 6.2mm