جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

XCAPIPO3

مبدل سیگنال 19 رنج ورودی قابل تنظیم و 7 رنج خروجی

 • ایزولاسیون و تبدیل سیگنال آنالوگ به سیگنال استاندارد رایج، قابلیت تنظیم سیگنال با DIP سوئیچ، عرض باریک 22.5mm
 • کدفنی: XCAPIPO3
 • تایپ: CAPIPO3
 • سیگنال ورودی: آنالوگ
 • 19 رنج سیگنال ورودی قابل تنظیم
 • سیگنال خروجی: آنالوگ
 • 7 رنج سیگنال خروجی
 • ایزولاسیون: عایق سه طرفه (ورودی / خروجی / تغذیه)
 • عایق: 3ikVac / 60 s
 • دمای عملیاتی: i-25…+60 °C
 • دارای گواهینامه معتبر: CE
 • ساخت کشور: آلمان
مبدل سیگنال 19 رنج برای ورودی ، ایزولاسیون و تبدیل سیگنال آنالوگ به 7 سیگنال استاندارد رایج خروجی، قابلیت تنظیم سیگنال با DIP سوئیچ، عرض باریک 22.5mm