جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

X756539

مبدل سیگنال 4i…20 mA/ 0…20 mA/ 0…10 V

 • ایزولاسیون و تبدیل سیگنال آنالوگ به سیگنال استاندارد رایج، قابلیت تنظیم سیگنال با DIP سوئیچ، عرض باریک 6.2mm
 • کدفنی: X756539
 • تایپ: CWNAA7-0539
 • سیگنال ورودی: آنالوگ
 • رنج سیگنال ورودی: 4i…20 mA/ 0…20 mA/ 0…10 V
 • سیگنال خروجی: آنالوگ
 • رنج سیگنال خروجی: 4i…20 mA/ 0…20 mA/ 0…10 V
 • ایزولاسیون: عایق سه طرفه (ورودی / خروجی / تغذیه)
 • عایق: 1.5ikVac / 60 s
 • دمای عملیاتی: i-25…+60 °C
 • دارای گواهینامه معتبر: CE
 • ساخت کشور: آلمان
مبدل سیگنال 3 رنج قابل تنظیم، ایزولاسیون و تبدیل سیگنال آنالوگ به سیگنال استاندارد رایج (4i…20 mA/ 0…20 mA/ 0…10 V)، قابلیت تنظیم سیگنال با DIP سوئیچ، عرض باریک 6.2mm