جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

X756535

مبدل سیگنال 0-20 میلی آمپر به 4-20 میلی آمپر

 • ایزولاسیون و تبدیل سیگنال آنالوگ به سیگنال استاندارد رایج، قابلیت تنظیم سیگنال با DIP سوئیچ، عرض باریک 6.2mm
 • کدفنی: X756535
 • تایپ: CWNAA7-0535
 • سیگنال ورودی: آنالوگ
 • رنج سیگنال ورودی:ا0i…20 mA
 • سیگنال خروجی: آنالوگ
 • رنج سیگنال خروجی: 4i…20 mA
 • ایزولاسیون: عایق سه طرفه (ورودی / خروجی / تغذیه)
 • عایق: 1.5ikVac / 60 s
 • دمای عملیاتی: i-25…+60 °C
 • دارای گواهینامه معتبر: CE
 • ساخت کشور: آلمان
مبدل سیگنال جریان 0-20 میلی آمپر، ایزولاسیون و تبدیل سیگنال آنالوگ به سیگنال استاندارد رایج (4i…20mA)، قابلیت تنظیم سیگنال با DIP سوئیچ، عرض باریک 6.2mm
 • Datasheet: X756535