جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

X756321

داپلیکیتور سیگنال 4i…20 mA/ 0…20 mA/ 0…10 V

 • ایزولاسیون و تبدیل سیگنال آنالوگ به سیگنال استاندارد رایج، قابلیت تنظیم سیگنال با DIP سوئیچ، عرض باریک 6.2mm
 • کدفنی: X756321
 • تایپ: LCON_AASP_D
 • سیگنال ورودی: آنالوگ
 • رنج سیگنال ورودی: 4i…20 mA/ 0…20 mA/ 0…10 V
 • سیگنال خروجی: آنالوگ
 • تعداد سیگنال : 2 خروجی
 • رنج سیگنال خروجی: 4i…20 mA/ 0…20 mA/ 0…10 V
 • ایزولاسیون: عایق چهار طرفه (ورودی / 2 خروجی / تغذیه)
 • عایق: 2.5ikVac / 60 s
 • دمای عملیاتی: i-25…+60 °C
 • دارای گواهینامه معتبر: CE
 • ساخت کشور: آلمان
داپلیکیتور سیگنال 2 خروجی، ایزولاسیون و تبدیل سیگنال آنالوگ به سیگنال استاندارد رایج (4i…20 mA/ 0…20 mA/ 0…10 V)، قابلیت تنظیم سیگنال با DIP سوئیچ، عرض باریک 6.2mm