جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

700-972-4AA02

مولتی ریپیتر پروفیباس ، FLEXtra® PROFIBUS ،multiRepeater 4-way

  • FLEXtra® MultiRepeater ریپیتر-هاب شبکه پروفیباس با قابلیت توسعه شبکه تا 4 سگمنت، ایزولاسیون سگمنت ها از یکدیگر ،تسهیل خطایابی شبکه از طریق LED تشخیص وضعیت برای هر سگمنت،دارای DIP سوئیچ کنترل هر سگمنت
  • کد فنی: q700-972-4AA02
  • امکان پیاده سازی توپولوژی ستاره در شبکه
  • سرعت انتقال دیتا: 9.6 kbps تا 12 Mbps (تنظیم خودکار سرعت)
  • پروتکل: PROFIBUS DP
  • قابلیت استفاده در شبکه MPI
  • دارای LED تشخیص وضعیت برای هر سگمنت
  • کانکشن: SUB-D female connector, 9-pin
  • ولتاژ تغذیه:  24Vdc, 18-30Vdc
  • ساخت کشور: آلمان
MultiRepeater 4-way ریپیتر-هاب شبکه پروفیباس با قابلیت توسعه شبکه تا 4 سگمنت، ایزولاسیون سگمنت ها از یکدیگر ،تسهیل خطایابی شبکه از طریق LED تشخیص وضعیت برای هر سگمنت،دارای DIP سوئیچ کنترل هر سگمنت