جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

700-392-1BM01

فرانت کانکتور فنری 40 پین، DEA / AEA 300

  • کد فنی: i700-392-1BM01
  • کانکتور: spring contacts
  • کابل قابل اتصال: کابل استخوانی و انعطاف پذیر
  • دمای کاری: Cا°70+…0
  • دارای گواهینامه های معتبر CE
  • ساخت کشور: آلمان
فرانت کانکتور فنری 40 پین، DEA / AEA 300