جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

700-972-0CA50

کانکتور پروفیباس°180، EasyConnect

  • کد فنی: Q: 700-972-0CA50
  • دارای پوشش فلزی بدنه
  • نرخ انتقال دیتا: max. 12Mbps
  • اتصال: 9-پین، کانکتور SUB-D
  • ترمینیتور: دارای مقاومت داخلی قابل سوئیچ
  • دمای کاری: 60C+ طبق استاندارد UL
  • دارای گواهینامه های معتبر CE. UL C. UL US
  • کشور سازنده: آلمان
کانکتور پروفیباس°EasyConnect، 180، دارای پوشش فلزی بدنه