جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

دانلود

دانلـود

سوئیچ های صنعتی-متخصصان شبکه | نسل جدید سوئیچ های صنعتی

سوئیچ های شبکه، متخصصان ارتباطات در شبکه های دیتا هستند که داده ها را به طور هوشمند به مقصد خود هدایت میکنند. اما سوئیچ ها چگونه عمل میکنند؟؟!...

مشاهده ویدئو           حجم فایل: 30 MB             زبان: فارسی