• شرکت سناکو SNA.CO ، با انتخاب شرکا و همکاران برجسته و صاحب نام دنیای تکنولوژی، و با پشتوانه دانش مهندسی و بهره گیری از نیروی انسانی متخصص و مجرب ، به منظور انتقال دانش و توان مهندسی روز دنیا و ارایه مجموعه ای کامل و یکپارچه از خدمات و محصولات صنعتی در زمینه انرژی (نیروگاه های مقیاس کوچک،نیروگاه های تجدید پذیر،تکنولوژی بازیافت حرارت و توربین های High tech)،اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق (سیستم های کنترل،مانیتورینگ و سیستم های اندازه گیری) در عرصه صنعت ایران پیشگام بوده است.
    شرکت SNA.CO ، با انتخاب شرکا و همکاران برجسته و صاحب نام دنیای تکنولوژی، و با پشتوانه دانش مهندسی و بهره گیری از نیروی انسانی متخصص و مجرب ، به منظور انتقال دانش و توان مهندسی روز دنیا و ارایه مجموعه ای کامل و یکپارچه از خدمات و محصولات صنعتی در زمینه انرژی (نیروگاه های مقیاس کوچک،نیروگاه های تجدید پذیر،تکنولوژی بازیافت حرارت و توربین های High tech)،اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق (سیستم های کنترل،مانیتورینگ و سیستم های اندازه گیری) در عرصه صنعت ایران پیشگام بوده است.
    شرکت SNA.CO ، با انتخاب شرکا و همکاران برجسته و صاحب نام دنیای تکنولوژی، و با پشتوانه دانش مهندسی و بهره گیری از نیروی انسانی متخصص و مجرب ، به منظور انتقال دانش و توان مهندسی روز دنیا و ارایه مجموعه ای کامل و یکپارچه از خدمات و محصولات صنعتی در زمینه انرژی (نیروگاه های مقیاس کوچک،نیروگاه های تجدید پذیر،تکنولوژی بازیافت حرارت و توربین های High tech)،اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق (سیستم های کنترل،مانیتورینگ و سیستم های اندازه گیری) در عرصه صنعت ایران پیشگام بوده است.