Single-phase switching power supplies - Cool Power Series 
 
 


Cool Power Series
. Code No
(دریافت فایل) 
Input Voltage Output Current Output voltage
XCSF85B 90...264 Vac / 100...345 Vdc 6 A  12...15 Vdc
XCSF30C 90...264 Vac / 100...320 Vdc 1.2 A 24 Vdc
XCSF85C 90...264 Vac / 100...345 Vdc 3.5 A 24 Vdc
XCSF85CP 90...264 Vac / 100...345 Vdc 3.5 A 24 Vdc
XCSF120C 90...264 Vac / 100...345 Vdc 5 A 24 Vdc
XCSF120CP 90...264 Vac / 100...345 Vdc 5 A 24 Vdc
XCSF240C 120 Vac / 230 Vac 10 A 24 Vdc
XCSF240CP 120 Vac / 230 Vac 10 A  24 Vdc
XCSF500C 120 Vac / 230 Vac 20 A 24 Vdc
XCSF120DP 90...264 Vac / 100...345 Vdc 2.5 A 48 Vdc
XCSF240DP 120 Vac / 230 Vac 5 A 48 Vdc
XCSF500D 120 Vac / 230 Vac 10 A 48 Vdc
 
Single-phase switching power supplies - Easy Power Series                                                                           
 

Easy Power Series  
 
. Code No
(دریافت فایل) 
Input Voltage Output Current Output voltage
XCSL85C 90...264 Vac 3.5 A 24 Vdc
XCSL120C 90...264 Vac 5 A 24 Vdc
XCSL120C 120 Vac / 230 Vac 10 A 24 Vdc
XCSL481C 230 Vac 20 A 24 Vdc
 
 
Single-phase switching power supplies - Domotic Power Series                                                                               
 
 

Domotic Power Series 
. Code No
(دریافت فایل) 
Input Voltage Output Current Output voltage
XCSD30E 90...264 Vac / 100...345 Vdc 3...15 A 5...15 Vdc
XCSD30F 90...264 Vac / 100...345 Vdc 0.6 A  ±12…±15 
XCSD15B 90...264 Vac / 100...315 Vdc 1.2 A 12 Vdc
XCSD50B 90...264 Vac / 100...345 Vdc 3.5...3 A 12...15 Vdc
XCSD15C 90...264 Vac / 100...315 Vdc 0.6 A 24 Vdc
XCSD30C 90...264 Vac / 100...345 Vdc 1.2 A 24 Vdc
XCSD70C 90...264 Vac / 100...345 Vdc 3 A 24 Vdc
 
 
                     Single-phase, 2-phase, 3-phase switching power supplies - Universal Power Series                                                                                                              
 
 


Universal Power Series


 
. Code No
(دریافت فایل) 
Input Voltage Output Current Output voltage
XCSW121B 1-2x 230-400-500 Vac 8...7 A 12...15 Vdc
XCSW241B 1-2-3x 230-400-500 Vac  16...15 A 12...15 Vdc
XCSW121C 1-2x 230-400-500 Vac 5 A 24 Vdc
 XCSW241C 1-2-3x 230-400-500 Vac 10 A 24 Vdc
XCSW481C 1-2-3x 230-400-500 Vac  20 A 24 Vdc
 XCSW960CP  1-2x 230-400-500 Vac  40 A 24 Vdc
XCSW241DP 1-2-3x 230-400-500 Vac 5 A 48 Vdc
 XCSW481D  1-2-3x 230-400-500 Vac  10 A 48 Vdc
XCSW241G 1-2-3x 230-400-500 Vac 3.3 A 72 Vdc
XCSW481G 1-2-3x 230-400-500 Vac 6 A 72 Vdc
 
 
                                                                           3-phase switching power supplies - Triple Power Series 
 
 
Triple Power Series 
 
. Code No
(دریافت فایل) 
Input Voltage Output Current Output voltage
XCSG481C 3x 400-500 Vac  20 A 24 Vdc
XCSG500C 3x 400-500 Vac 20 A 24 Vdc
XCSG720C 3x 400-500 Vac 30 A 24 Vdc
XCSG960C 3x 400-500 Vac 40 A 24 Vdc
XCSG2401C 3x 400-500 Vac 100 A 24 Vdc
XCSG720D 3x 400-500 Vac  15 A 48 Vdc
XCSG960D 3x 400-500 Vac 20 A 48 Vdc
XCSG2401D 3x 400-500 Vac 50 A 48 Vdc
XCSG500G 3x 400-500 Vac 6.7 A 72 Vdc
XCSG960G 3x 400-500 Vac 13.3 A 72 Vdc
XCSG2401G 3x 400-500 Vac 33 A 72 Vdc
XCSG2401R 3x 400-500 Vac 14 A 170 Vdc

 
Switching power supplies in IP65 case                                                                     
 
Switching power supplies in IP65 case
. Code No
(دریافت فایل) 
Input Voltage Output Current Output voltage
XCSF565 90...264 Vac / 100...345 Vdc 5 A 24 Vdc
 
 
Power supplies with input from a transformer                                                                           
 
Power supplies with input from a transformer

 
. Code No
(دریافت فایل) 
Input Voltage Output Current Output voltage
XCL1R 9...26 Vac 1.5 A 1.2...24 Vdc
XCL5R 9...26 Vac 5 A 1.2...24 Vdc
 
 
Filtered power supply with non-stabilised output                                                                              

  
Filtered power supply with non-stabilised output
. Code No
(دریافت فایل) 
Input Voltage Output Current Output voltage
XAR6 9...20 Vac  6 A 12...24 Vdc

 
Isolated DC/DC converters                                            
 
Isolated DC/DC converters 
. Code No
(دریافت فایل) 
Output Current Output Voltage Output voltage
XCSA120BC 5 A  24 Vdc 12 Vdc
XCSA120CB 7 A 12...15 Vdc 24 Vdc
XCSA120CC 5 A 24 Vdc 24 Vdc
XCSA120DC 5 A 24 Vdc 48 Vdc
XCSA240FC 10 A 24 Vdc 110 Vdc
 
 
 
شرکت سناکو (سروش نیرو افزا) دارای نمایندگی انحصاری Cabur ایتالیا در ایران می باشد.شرکت Cabur با تجربه بیش از 60 سال، از شرکت های پیشرو در زمینه تولید ترمینال بلاک و پرینترهای صنعتی و محصولات الکترونیکی مورد استفاده در تابلوهای برقی و کنترلی از قبیل ایزولاتور Cabur، ترانسدیوسر Cabur، کانورتر Cabur، منابع تغذیه Cabur، هارمونیک فیلتر Cabur و ... می باشد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر
با ما تماس بگیرید.