حضور سناکو در دهمین نمایشگاه تخصصی نفت، گاز و پتروشیمی عسلویه 
                                                                                            ( بهمن ماه 97)
 
ادامه مطلب 

                               حضور سناکو در هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران، تهران
                                                                                             
( آبان ماه 97)
 
ادامه مطلب


 
                             حضور سناکو در بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعت و سیزدهمین نمایشگاه اتوماسیون صنعتی مشهد 
                                                                                               (مرداد 97)
 
ادامه مطلب

                              حضور سناکو در هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران ، تهران
                                                                                                ( آبان ماه 96)


 
ادامه مطلب


                                 حضور سناکو در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی و تخصصی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی شیراز                                                                                                                                                                           ( مهرماه 96)


 
ادامه مطلب


                              حضور سناکو در چهارمین نمایشگاه بین المللی صنعت سیمان اصفهان                                                                                                                                                                                                                                       (شهریور 96) 
 
ادامه مطلب
 


   
                              حضور Helmholz در ایران با شرکت سروش نیرو افزا به عنوان نمایندگی انحصاری...
 
 
ادامه مطلب

  
 

                             آغاز همکاری گروه سروش نیرو افزا و Cabur ایتالیا با بیش از 60 سال سابقه از ابتدای
سال 2017 به عنوان نماینده انحصاری کبور ایتالیا در ایران ...


 
ادامه مطلب

 


 
                            تصویب نمایندگی انحصاری شرکت Wohner آلمان در ایران توسط گروه سروش نیرو افزا...


 
ادامه مطلب