شرکت سروش نیرو افزا به پشتوانه تجربه عملی حضور در عرصه صنعت کشورو با بهره گیری از دانش و توانایی های جمعی مهندسین مجرب حاضر در مجموعه خود، خدمات واحد پروژه در زمینه طراحی و اجرای سیستم های کنترل و اتوماسیون صنعتی و مانیتورینگ، طراحی و نصب و راه اندازی انواع سیستم های اندازه گیری و تابلوهای کنترل را متناسب با نیاز صنایع مختلف ارائه می نماید.
برخی پروژه های انجام شده به شرح ذیل می باشد : 

   پروژه طراحی نیروگاه CHP تولید همزمان برق و حرارت 6MW سروش  به صورت (EPCF)
•    پروژه طراحی و اجرای سیستم کنترل و مانیتورینگ 
   پروژه تابلوهای الکتریکی بخش فولاد سازی شرکت ذوب آهن اصفهان

     ...