عملکرد مناسب،دقیق و بدون وقفه سیستم‌­های اتوماسیون­ صنعتی و فرآیند­های کنترلی، همیشه یکی از دغدغه­‌های اصلی همه‌­ی صنایع بوده و هست. انتخاب منابع تغذیه مناسب، یکی از مهم‌ترین فاکتورها برای رسیدن به این ایده­‌آل می‌­باشد. در همین راستا کمپانی‌­های بزرگی در جهان با تکیه بر تکنولوژ‌‌ی‌­های روز دنیا درصدد تولید محصولی باکیفیت و مطابق با استاندارد­های بین­‌المللی برآمده‌­اند.

صنعت 4.0 با تمرکز بر ارتباط متقابل، اتوماسیون، یادگیری ماشین و داده‌های زمان واقعی، انقلاب صنعتی جدیدی را به وجود می‌آورد. صنعت 4.0 فقط سرمایه‌گذاری در فناوری و ابزارهای جدید برای بهبود کارایی تولید نیست بلکه انقلابی در نحوه‌ی کار و رشد کلی کسب و کارها است.